Ronila hooldus- ja parandustööd 

Hea lapsevanem 

Arvestades Tallinna lasteaedade pingelisi eelarveid ja väga piiratud investeerimisvõimekust, teeme üleskutse raha kogumiseks Sipsiku lasteaia õueala parendustöödeks. Lasteaia juhtkond ja hoolekogu on arutanud ja analüüsinud lasteaia investeeringutepõhiseid vajadusi lähitulevikus ja on selle kohta koostanud ka vastava nimekirja eesmärgiga parandada meie laste õpi- ja mängukeskkonda. Vaatamata sellele, et Sipsiku lasteaia olmetingimused on vägagi head, siis rohkem kui 130 lapse igapäevased toimetused nõuavad mõnes kohas rohkem tähelepanu või olemasoleva uuendamist. Siit ka mõte katsetada lastevanemate valmidust ja soovi panustada lasteaia heakorda ja inventari.

Täpsemalt on soov hooldada ja korrastada ronilat . Kui küsida miks just seda, siis on see tõtt öelda üks eelarveliselt väiksemaid, kuid oluliseim projekt koostatud nimekirjast. Juhul kui see ettevõtmine peaks õnnestuma, siis saab juba selle teadmisega planeerida tegevusi ka järgnevatele aastatele. Juhul, kui see aga ei õnnestu, siis annab ka see teadmise kuidas oma tegevusi edaspidi planeerida. Projekti eelarve on 2800€ kuid seda raha lasteaia eelarves ei ole. Kogu see ettevõtmine saab olema puhtalt vabatahtlikkuse alusel ja ei kohusta kedagi millekski. Vihjeks vaid niipalju, et lihtne matemaatika ütleb, et 30€ leibkonna pealt tagab projekti õnnestumise. Preemiaks diplomeid ja aukirju ei jagata kuid sära laste silmis ja rahulolu õpetaja hinges paranenud õueala üle peaks olema piisavaks tänuks tehtu eest. Niipalju siiski, et kõikide annetajate nimed, sõltumata summa suurusest, kuvatakse MTÜ kodulehel.

Raha kogutakse MTÜ arvele ja vastavad investeerimisotsused tehakse eelarve täitudes. Maksekorralduse selgitusse palume märkida „Ronila“ konto nr 10220115778013 LASTEAED SIPSIKU ARENDUS MTÜ.

Raha kogumine toimub kuni 21.10.2013. Kui nimetatud kuupäevaks soovitud summat kokku ei saa, otsustatakse koos lasteaia juhtkonnaga kas tööde teostamise osaliselt või raha kogumise tähtaja pikendamise. Kui mõnel lapsevanemal on võimekust või kompetentsi pakkuda lasteaiale soodsamat lahendust antud küsimuses, siis andku aga julgelt märku.

 

Olemasolev hinnapakkumine on lisatud käesolevale üleskutsele.

 

Tekkivate küsimuste korral palume pöörduda anne@veerpalu.ee.

 

Tervitustega,

Anne Veerpalu

MTÜ Lasteaed Sipsiku Arendus