Lasteaed Sipsiku Arendus MTÜ on lastevanemate, sponsorite ja lasteaia arengust huvitatud isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus.

Ühingu eesmärgiks on laste õpi- ja kasvukeskkonna parendamise toetamine.

Ideoloogiliselt toetab ühing kogukonna kaasamise põhimõtet meie laste igakülgses arengus, mis on vastavuses lasteaia arenduskava ja organisatsiooniõppe põhimõtetega.

Ühiskondlikes huvides tegutsev mittetulunduslik ühing on alates 1. jaanuarist 2011 registreeritud tulumaksuvabastusega mittetulundusühingute nimekirjas.

Ühing panustab valdkondades, mis ei ole lasteaia ja/ või linna ja/ või riigi otseses vastutusalas. 

Ühing on ühtlasi vabatahtliku toetuse koordineerimise struktuur. Ühing tegeleb aktiivselt täiendavate toetajate otsimise ning suuremate investeeringute osas kaasfinantseerimise leidmisega.  

LASTEAED SIPSIKU ARENDUS MTÜ

a/a 10220115778013